0983 852 985
27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
Địa chỉ
27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ